Política de Privacidade2023-11-15T14:53:45+00:00

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Datos do responsable do tratamento: Identidade: O PREVE SL

NIF: B15077894

Enderezo postal: rúa Sada D´Area 15 B 15160 – Sada (A Coruña)

Teléfono: 981 624 003

Correo electrónico: info@salsasopreve.com

Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 1.146, Folio 210, Folla C-6188 – C.I.F.: B-15.077.894.

En O PREVE SL tratamos a información que nos facilitas para poder prestar o servizo solicitado ou enviar a información requirida.

Os datos facilitados conservaranse mentres non nos solicite a cesación da actividade. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Tes dereito a obter información sobre se en O PREVE SL estamos tratando os teus datos persoais, polo que podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos datos e oposición e limitación do teu tratamento ante O PREVE SL, Calle Sada D ´Area 15 B 15160 – Sada (A Coruña) ou no enderezo electrónico nfo@salsasopreve.com, adxuntando copia do DNI ou documento equivalente. Así mesmo, e especialmente se considera que non obtivo a plena satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose á Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001. Madrid .

Os datos persoais que nos facilitas están clasificados como confidenciais para nós e serán incorporados aos ficheiros de Salsas O Preve.

O usuario será responsable da veracidade dos datos facilitados O PREVE SL, pola súa banda, garante que todos os datos son transferidos a un servidor seguro e comprométese á supervisión e avaliación dos procesos para garantir a privacidade dos os datos son respectados.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, e na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), poderá en calquera momento exercer os seus dereitos de acceso, limitación, portabilidade, rectificación, cancelación e oposición, comunicándoo a través do noso enderezo de correo electrónico: info@salsasopreve.com. O usuario declara acceder a O PREVE SL baixo a súa propia responsabilidade.

O Preve resérvase o dereito de modificar ou alterar as presentes condicións xerais. Neste caso, informará aos usuarios dos cambios que se produzan, que se comprometen a recibir información de hida.es a través do correo electrónico de documentos, noticias, noticias web, etc., salvo que despois de ter accedido á páxina comuniquen expresamente quen. negarse a recibilo.