POLÍTICA DE PRIVACIDADE DAS REDES SOCIAIS2021-01-26T22:26:35+00:00

Política de Privacidade das Redes Sociais

En cumprimento da normativa vixente e aplicable sobre protección de datos de carácter persoal (RGPD) e da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSI-CE), O ‘ PREVE SL informa aos usuarios de que procedeu a crear un perfil nas redes sociais Facebook e Instagram co propósito principal de anunciar os seus produtos e servizos.

Datos de O’PREVE SL:

CIF: B15077894
ENDEREZO: CALLE SADA D’AREA 15 BAJO 15160, SADA (A CORUÑA)
CORREO ELECTRÓNICO: info@salsasopreve.com
DOMINIO WEB: www.salsasopreve.com

O usuario ten un perfil na mesma rede social e decidiu unirse á páxina creada por O’PREVE SL, mostrando así o seu interese pola información que se anuncia na rede. Ao unirse á nosa páxina, proporciónanos o seu consentimento para a tratamento deses datos persoais publicados no seu perfil.

O usuario pode acceder ás políticas de privacidade da propia rede social en calquera momento, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade.

O’PREVE SL tten acceso e trata esa información pública do usuario, especialmente o seu nome de contacto. Estes datos só se usan na propia rede social. Non se incorporan a ningún sistema de tratamento.

En relación cos dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos persoais que posúe e que pode exercerse ante O’PREVE SL, de conformidade co RGPD, deberá ten en conta os seguintes matices:

 Dereito de Acceso: Eé o dereito do usuario a obter información sobre os seus datos persoais específicos e o tratamento que se realizou ou realizou, así como a información dispoñible sobre a orixe destes datos e as comunicacións feitas ou planificadas desde o eles mesmos.

 Dereito de Rectificación: é o dereito do afectado a modificar os datos que resulten inexactos ou incompletos. Só se pode satisfacer en relación con esa información que está baixo o control de O’PREVE SL, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina, imaxes ou contido web que conteñan datos persoais do usuario.

 Dereito á limitación do tratamento: é o dereito a limitar os fins do tratamento previstos orixinalmente polo responsable do tratamento.

 Dereito de Supresión: é o dereito de suprimir os datos persoais do usuario, a excepción do disposto no propio RGPD ou noutras normativas aplicables que determinen a obriga de conservalos, de xeito oportuno.

 Dereito de portabilidade: dereito a recibir os datos persoais que o usuario proporcionou, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outra persoa responsable.

 Dereito de Oposición: é o dereito do usuario a non realizar o tratamento dos seus datos persoais nin a cesar o seu tratamento por parte de O’PREVE SL.

O’PREVE SL levará a cabo as seguintes accións:

Acceso á información do perfil público.

Publicación no perfil do usuario de toda a información xa publicada na páxina de O’PREVE SL.

Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da rede social.

Actualizacións do estado da páxina que se publicará no perfil do usuario. O usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que xa non lle interesan e restrinxir a quen comparte as súas conexións, para iso debe acceder á súa configuración de privacidade.

Publicacións

O usuario, unha vez ligado á páxina de O’PREVE SL, pode publicar comentarios, ligazóns, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola rede social nesta última. O usuario, en todos os casos, debe ser o propietario dos mesmos, gozar de dereitos de autor e de propiedade intelectual ou ter o consentimento dos terceiros afectados.

Queda expresamente prohibida calquera publicación na páxina, xa sexa texto, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que infrinxan ou son susceptibles de violar a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro e / ou que infrinxan, violan ou violan os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a lei. Nestes casos , O’PREVE SL resérvase o dereito de retirar inmediatamente o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario. O’PREVE SL non será responsable do contido que un usuario publicou libremente.

O usuario debe ter en conta que as súas publicacións serán coñecidas por outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade. As imaxes que se poden publicar na páxina non serán almacenadas en ningún sistema de tratamento por O’PREVE SL, pero permanecerán na rede social.

Concursos e promocións

O’PREVE SL resérvase o dereito de realizar concursos e promocións, nos que poida participar o usuario ligado á súa páxina. Nela publicaranse as bases de cada unha delas, cando se utiliza a plataforma de redes sociais para iso. Cumprindo sempre a LSSI-CE e calquera outra norma aplicable. A Rede Social non patrocina, apoia nin administra, de ningún xeito, ningunha das nosas promocións nin está asociada a ningunha delas.

Publicidade

O’PREVE SL utilizará a rede social para anunciar os seus produtos e servizos, en todo caso, se decide procesar os seus datos de contacto para realizar accións de prospección comercial directa, sempre o fará, cumprindo os requisitos legais do RGPD e da LSSI-. CE. Non se considerará publicidade recomendar a páxina de O’PREVE SL a outros usuarios para que tamén eles poidan gozar das promocións ou ser informados da súa actividade.

A continuación detallamos a ligazón á política de privacidade da rede social:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/