Aviso Legal Gl2023-03-15T18:25:14+00:00

AVISO LEGAL

As presentes condicións xerais regulan o uso e acceso ao sitio web de O PREVE SL e a oferta de produtos e servizos da Sociedade, a disposición dos usuarios en salsasopreve.com. A Sociedade está rexistrada co seu domicilio social na rúa Sada D´Area 15 B 15160. – Sada (A Coruña), España. A utilización do sitio web por parte de calquera usuario implica a plena aceptación das condicións específicas publicadas no sitio web. Para tal fin, recoméndase ao usuario que lea atentamente as condicións e instrucións que aparecen nas páxinas web cada vez que acceda a elas.

A Compañía resérvase o dereito a modificar ou suprimir en calquera momento e sen previo aviso os contidos, servizos e informacións que se atopan neste sitio web, así como a limitar, modificar ou cancelar os termos e condicións xerais aplicables ao sitio web. Calquera modificación será efectiva desde a data da súa publicación e comprometerá a calquera usuario que teña acceso á páxina despois da súa publicación.

Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 1.146, Folio 210, Folla C-6188 – C.I.F.: B-15.077.894.